Om balans


Forskare i "Proprioception and neuromuscular control in joint stability" * menar att risken för att åter skada sig minskar om man tränar/ökar proprioceptionen efter en skada. Dvs. vikten av att träna proprioceptionen är både i rehab- och förebyggande syfte.

* à 2000 Human Kinetics, ISBN 0-88011-864-4 av Lephardt FM och Fu FH.

 Forskning