Om Balance Art


Balance Art har just avslutat en studie tillsammans med SPF (Sveriges Pensionärs Förbund). Studien som pågick under v.36-39 (2003) syftade till att se hur äldre (åldern 65+) upplevde att träna på Balance Art samt i vilken utsträckning deras balans förbättras.

Bakgrunden till studien är att balansproblem är en av de största hälsoriskerna bland äldre. Faktum är att den vanligaste skadan hos äldre är just fallskador där dålig balans är den mest frekvent dokumenterade orsaken (Källa: Bergsten, Katrin, "Förbättras balansen hos äldre individer genom balansträning? - En experimentell studie", 2002 Luleå Universitet).

Balance Art fick ett mycket positivt gensvar från deltagarna i studien: 83% rekommenderar Balance Art. Under de fyra veckorna som träningen pågick förbättrades deltagarnas balans i snitt med över 350%. Stabilare och mer självsäker gång samt ökad styrka i vader och ben är några exempel på effekten av träning med Balance Art, enligt deltagarna från SPF.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer detaljerad information kring resultatet av studien. Observera dock att studien inte är ett vetenskapligt forskningsprojekt utan genomförts av Balance Art.

 
 Forskning