Länkar

http://www.vacuflex.se

http://www2.sportskytte.se/
Balance Art är stolt sponsor till Sportskytteförbundet.

http://www.vaggeryd.com/kommun/folkhals/rapp.htm
Fallsituationer och skador inom äldreomsorgen.

http://www.noso.sll.se/aktuellt/benskorhet/5_fallolyckor.asp
Stockholms Läns Landsting talar om vikten av balansträning för att förebygga fallskador.


http://www.spfpension.se

 

 

 Länkar