Träning

Plattan fungerar genom att du ställer en fot i taget på plattan, hela foten står på plattan med hälen på den kortare avfasade delen och tårna på den längre delen så att den upphöjda delen av plattan hamnar i hålfoten.

Den andra foten låter du hänga löst bredvid en bit ovanför marken. Balansera. Du kan även komplettera denna grundställning genom flertalet övningar.

I början av din träning räcker det att du arbetar med balansplattan i någon minut för att därefter utöka tiden efterhand som din balans förbättras.


Klicka här för att se en beskrivande bild!
 Balance Art