Möt teamet

En utförligare presentation av teamet kommer inom kort...


Torbjörn Berglund – Innovatör
Ann Chatrine Jonsson – Vacuflex AB
Petter Jonsson – Affärsutveckling
Johannes Ingerby –
Affärsutveckling

 Om företaget 2014/9/28 15:09:09